Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena 2035+ Fietsplan

Jena 2035+ fietsplan aangenomen

Op 21 maart 2024 heeft de gemeenteraad het fietsplan Jena 2035+ met amendementen aangenomen.

Het Jena 2025+ Fietsplan, d.w.z. het ontwerpbesluit en de status van het document met alle voorgestelde amendementen, kan worden geraadpleegd op de website van de stad Jena via het systeem voor gemeenteraadsvergaderingen .

Alle voorgestelde maatregelen, de maatregelbladen, de principeschetsen en de voorbeeldoplossingen zijn in kaart gebracht en online beschikbaar in de WebGIS voor het fietsplan. De WebGIS is de beste manier om een overzicht te krijgen van de geplande maatregelen.

De ontwikkeling van het "Jena 2035+ Fietsplan" begon op 1 februari 2022 en werd afgerond met de goedkeuring van een besluit op 21 maart 2024. De opdrachtgever was het planningsbedrijf RV-K mbH uit Frankfurt am Main met een vestiging in Jena.

Het fietsplan werd ontwikkeld met de directe betrokkenheid van de Jena Cycling Advisory Board en het Jena Cycling Decision Initiative. De adviesraad voor mensen met een handicap was er ook direct bij betrokken. Andere belangrijke belanghebbenden en andere adviesraden werden regelmatig en op ad-hocbasis betrokken.

Evaluatie

Comité voor besluitvorming vanaf 18.01.2024

Het ontwerp van het fietsplan Jena 2035+ is beschikbaar en zal vanaf 18 januari 2024 worden voorgelegd aan de gemeentelijke commissies. Dit is voorafgegaan door verdere betrokkenheid van de relevante adviesraden sinds augustus 2023 (zie presentatie in het downloadgebied).

Er zijn momenteel twee lezingen gepland in de Commissie Stadsontwikkeling en Milieu op 18.01. en 01.02.2024. Bespreking in de gemeenteraad is gepland voor 28.02.2024.

De ontwerpresolutie 23/2323-BV "Jena 2035+ Fietsplan", het eindverslag en alle bijbehorende documenten zullen vanaf 10 januari 2024 beschikbaar zijn op de website van de stad Jena via het vergadersysteem van de gemeenteraad .

Alle voorgestelde maatregelen, de maatregelgegevensbladen, de principeschetsen en de voorbeeldoplossingen zijn in kaart gebracht en online beschikbaar in de WebGIS voor het fietsplan.

Workshop op 10.01.2023

Een extra workshop over de problemen van de routes Camburger Straße en Kahlaische Straße vond plaats op 10 januari 2023. De presentatie en resultaten van deze workshop zijn beschikbaar in het downloadgedeelte. De resultaten zijn verwerkt in de verdere werkzaamheden

Tweede online deelname succesvol afgerond op 30/09/2022

Binnen een maand werden ongeveer 1.200 opmerkingen ingediend als onderdeel van de tweede online deelname aan het Jena 2035+ fietsplan. Deze informatie wordt nu gebruikt om de aanbevolen maatregelen te herzien en te prioriteren.

Nadat de eerste online deelname aan het fietsplan Jena 2035+ in maart 2022 een groot succes was, werd ook de tweede deelname zeer goed ontvangen. In deze tweede deelname werden het netwerk en de tot nu toe ontwikkelde aanbevolen maatregelen gepresenteerd en kon er commentaar gegeven en geëvalueerd worden. In totaal werden 1.200 commentaren en meer dan 8.000 "duimen omhoog" en "duimen omlaag" beoordelingen ontvangen.

Burgemeester Christian Gerlitz is blij met de bovengemiddelde deelname van de burgers van Jena:

De geëngageerde en voor de enkeling zeker tijdrovende deelname laat mij zien dat er veel belangstelling is voor goede oplossingen voor het fietsen in Jena. Dit geeft ons in het stadsbestuur een rugwind voor verdere verwerking en voor de daaropvolgende implementatiefase.

Het platform met alle opmerkingen en evaluaties kan nog steeds online worden bekeken.

Tegelijkertijd vond er overleg plaats met de wijkraden in het kader van participatieforums. Hier konden de vertegenwoordigers van de buurten rechtstreeks praten met het planningsbureau en de verantwoordelijken in de stad Jena.

De feedback wordt nu gebruikt om de aanbevolen maatregelen te concretiseren, aan te passen en te prioriteren.

Informatie over de ruwe planning van maatregelen

 • Noodzakelijke coördinatieprocessen
  • in de werkgroep fietsplan Jena 2035+
  • met de betrokken afdelingen van het stadsbestuur
  • in een 2e online inspraakronde in september 2022
  • met de aangrenzende districten en gemeenten
  • met openbare belangenorganisaties
  • met de wijkraden en burgers in 4 openbare evenementen voor ruimtelijk gedefinieerde deelgebieden van de stad (als aanvulling op de online participatie, data uitgenodigd)

Eerste online participatie succesvol afgerond in maart 2022

In totaal maakten bijna 900 burgers gebruik van de mogelijkheid en dienden ongeveer 2.400 inzendingen in. Dit overtrof de verwachtingen van het stadsbestuur en de planners aanzienlijk. Alle ingediende rapporten werden anoniem gepubliceerd en kunnen worden bekeken hier kan hier bekeken worden.

Resultaten van de 1e online deelname

Burgemeester Christian Gerlitz is verheugd over het grote aantal inzendingen:

Het hoge deelnameniveau toont opnieuw de grote betrokkenheid van de burgers van Jena. We kunnen de planners nu voorzien van veel informatie, zodat de uitgebreide lokale kennis kan worden opgenomen in de planning. Dit betekent dat de planning heel dicht bij de behoeften van de mensen in de stad Jena ligt.

In de volgende stap zal het in opdracht gegeven planbureau de rapporten van de participatie controleren tijdens een inspectie ter plaatse. Vervolgens wordt er een fietsnetwerk voor de stad Jena gemaakt. Naast de rapporten van de online deelname wordt ook rekening gehouden met de bronnen en bestemmingen van het fietsverkeer, zoals scholen. Het netwerk moet ervoor zorgen dat alle woonwijken met elkaar verbonden zijn en houdt ook rekening met landelijke wijken. Het netwerk wordt ontwikkeld in nauw overleg met een speciaal gevormde werkgroep, waarin de fietsambtenaar van de stad Jena en vertegenwoordigers van de Radentscheid en de Fietsadviesraad zitten.

De maatregelen voor dit fietsnetwerk worden gepland vanaf de zomer van 2022. Tijdens deze fase zullen er nog meer mogelijkheden zijn voor geïnteresseerde burgers om deel te nemen. De voltooiing van het fietsplan is gepland voor de zomer van 2023.