Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Te voet

De geografische basisstructuur van de stad Jena (lintvormige ligging in de Saalevallei, in wezen twee vestigingscentra) is in vergelijking met compactere stadsstructuren eigenlijk nogal ongunstig voor "wandelen". Uit de resultaten van de periodieke representatieve verkeersenquêtes (SrV) blijkt echter dat de stad Jena met 39% (de zogenaamde journey shares) in Duitsland een toppositie inneemt wat betreft het aandeel verplaatsingen te voet. De redenen hiervoor zijn complex en hebben een gunstig effect op het aandeel van het milieuvriendelijkste vervoer in de modal split.

In de grote woongebieden zijn er meestal goede voorzieningen voor bevoorrading en dienstverlening in de buurt van de woonwijk. De grote commerciële locaties zijn over het algemeen goed aangesloten op het openbaar vervoer.

 Nahversorgung S.-Allende-Platz
Nahversorgung Salvador-Allende-Platz , © Stadt Jena

Het hoge percentage studenten in de totale bevolking (> 20%) heeft ook een positief effect. Uit nationale studies blijkt dat het percentage gebruikers van het openbaar vervoer aanzienlijk is gestegen sinds de invoering van het semesterticket. De ketens van routes die dan ontstaan, leiden ook tot een hoger aantal wandeltochten.

De laatste jaren heeft de stad aandacht besteed aan de tenuitvoerlegging van de zogenaamde "stad van de korte afstanden" in de stedelijke ruimtelijke ordening en infrastructuurmaatregelen, waardoor het aandeel van het voetgangersverkeer rechtstreeks wordt beïnvloed. Interne ontwikkeling wordt bevorderd en gezien als een doel van stadsontwikkeling.

Met name in de jaren 2008-2012 werden meer financiële middelen geïnvesteerd in de verbetering van de zogenaamde voetgangersvoorzieningen - d.w.z. voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden), voetgangersverkeerslichten, rijbaanscheidingen om beter te kunnen oversteken, verbredingen van voetpaden, scheiding van fiets- en voetgangersverkeer.

SrV 2013 Modal Split
Verkehrsmittelwahl in Jena (nach SrV 2013), © Stadt Jena

Het is de bedoeling dat bij de planning van het stadsvervoer de komende jaren nog meer rekening wordt gehouden met het grote aandeel van het voetgangersverkeer. Daartoe is het de bedoeling een modern voetgangersconcept te ontwikkelen, parallel aan de actualisering van het verkeersontwikkelingsplan (VEP), het parkeerconcept (2010), het fietsconcept (2012) en het lokaal vervoersplan (2014).

Fußgänger!
© Fuss e. V., B. Herzog-Schlagk

In 2016 werd de Duitse stad Hamburg uit een totaal van zeventig aanvragen geselecteerd als een van de vijf modelsteden voor de ontwikkeling van basisbeginselen voor een "Guide to Action for Municipal Pedestrian Strategies". Het landelijke project, dat wordt uitgevoerd door de Fachverband Fußverkehr Deutschland FUSS e. V., wordt financieel gesteund door het Bundes Umweltbundesamt (UBA) en het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid (BMUB). Er waren dus geen gemeentelijke middelen nodig.

In 2017 werden walk-throughs en bijeenkomsten van deskundigen gehouden om de situatie van voetgangers in Jena in kaart te brengen en eerste voorstellen voor verbeteringen uit te werken. Prioriteit werd gegeven aan de ontwikkeling van een netwerk van voetpaden en hun openingen, waarbij het overwinnen van de verkeersas ten westen van de Saale en overeenkomstige dwarsverbindingen naar het stadscentrum en naar de andere stadsdelen een centrale rol moeten spelen.

Voor de verkeersas van de spoorwegdoorgang Kulturpark "Rasenmühle" naar de Camsdorfer Brücke werden ten dele concrete verbeteringsvoorstellen uitgewerkt. Daarnaast werden tal van andere suggesties en wensen gedaan, zoals een bewegwijzeringssysteem en een betere verlichting van de spoorwegonderdoorgangen. De opname van de resultaten van de voetgangerscontrole, een gezamenlijke inspectie ter plaatse met besprekingen over mogelijke verbeteringen en de twee workshops zijn hier te vinden.