Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Parkeren voor bewoners

Bewonersparkeren is een verkeersorganiserende maatregel die bedoeld is voor

[...] bewoners van stadswijken met een groot tekort aan parkeerruimte

parkeergelegenheid in de buurt van hun huizen. In de parkeerzones voor bewoners is er een mengeling van parkeerplaatsen alleen voor bewoners, parkeerplaatsen met parkeermeter/bewoners gratis en parkeerplaatsen alleen voor klanten/bezoekers.

Momenteel zijn er 5 parkeerzones voor bewoners in de stad Jena. Er zijn parkeerplaatsen voor bewoners in de zones. Deze zijn gemarkeerd met een extra bord (bord 1044-30 of 1020-32 Wegverkeersreglement [StVO]).

Beispiel für die Beschilderung Bewohnerparken im Jenaer Damenviertel
Beispiel für die Beschilderung: Bewohnerparken im Jenaer Damenviertel, © Stadt Jena

De bewonersparkeerkaart geeft recht op parkeren in de speciaal aangewezen zones. Het wordt op verzoek afgegeven aan in aanmerking komende ingezetenen, is alleen geldig voor een specifiek voertuig en wordt afgegeven voor een periode van één jaar.

Elke bewoner heeft recht op slechts één bewonersparkeerkaart. De vergunning geeft de houder alleen het recht te parkeren in de aangewezen parkeerzone voor bewoners.

Bild vom grünen Bewohnerparkausweis
Beispiel für einen Bewohnerparkausweis in Jena Zone III, © Stadt Jena
  • Tijdens het parkeren dient de parkeervergunning duidelijk zichtbaar te zijn aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig waarvoor de bewonersparkeervergunning is afgegeven.
  • De houder van de parkeervergunning is verplicht de instantie die de vergunning heeft afgegeven onmiddellijk in kennis te stellen van het verlies, alsmede van een wijziging van het kenteken of adres of van andere omstandigheden die voor de afgifte van de vergunning van belang zijn.
  • Het knoeien met parkeervergunningen voor bewoners wordt beschouwd als vervalsing en kan worden bestraft.
  • Bij het gebruik van de bewonersparkeervergunning moet ervoor worden gezorgd dat het overige verkeer niet wordt gehinderd. Dit geldt in het bijzonder voor nood-, reddings- en soortgelijke voertuigen.
  • De parkeervergunning laat de overige verplichtingen op grond van de Wegenverkeerswet onverlet.
  • Gelieve de reinigingstijden in acht te nemen en uw voertuig op deze tijden niet in de betreffende straten te parkeren.