Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Adviesraad Fietsen

Adviesraad voor fietsen in het informatiesysteem van de gemeenteraad

Informatie over de leden van de adviesraad, alsmede data en vergaderstukken, zijn te vinden in het informatiesysteem van de gemeenteraad (Session).

Volgende / huidige vergadering

 • Dinsdag, 13.09.2022 om 17:00 uur.
 • Plaats: plenaire zaal van het stadhuis, Markt 1

Agenda

 1. Agenda
 2. Protocol controle
 3. Aanleg van de Isserstedter Straße met trottoirverlenging tussen Zum Ziskauer Tal en toegangsweg naar de nieuwe woonwijk, Lützeroda Indiening: 22/1614-BV
 4. Omleidingssituatie voor fietsverkeer op de Wöllnitzer Straße met kruising van de Stadtrodaer Straße
 5. Ontwerpresolutie Adviesraad klimaatbescherming Campagne stedelijke ruimte in Jena 22/1564-BV
 6. Verduidelijking werkwijze niet-openbare SUA (zie kleine vraag B90/Grüne in de gemeenteraad van 13.07.2022)
 7. Noordelijke uitbreiding van de Wiesenstraße: begeleiding van het bestaande pad parallel aan het spoor bij het oostelijke bruggenhoofd
 8. Verslag van het onderzoek naar ongevallen bij het vrijmaken van spoorwegwegen
 9. Fietsplan Jena 2035+, huidige stand van zaken
 10. Diversen (markering Rautal / Am Heiligenberg, oppervlak Erbertstraße/E.-Haeckel-Str.)

Komende vergaderingen

 • Dinsdag, 11.10.2022, 17:00, Plenaire Zaal
 • Dinsdag, 08.11.2022, 17:00, Plenaire Zaal
 • Dinsdag, 13.12.2022, 17:00, Plenaire Zaal

Wij willen de inwoners van Jena, en vooral de studenten, aanmoedigen om mobiel te zijn op de fiets. Wij zijn verheugd dat het fietsverkeer de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, zodat het fietsverkeer in Jena nu ongeveer 15% van het totale verkeer uitmaakt. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de tekortkomingen van het fietsvervoernetwerk van Jena. Een deel van het prettig groeiende fietsverkeer in Jena is momenteel niet legaal, niet veilig, niet aantrekkelijk.

 • Voetgangers raken ontregeld door onregelmatig fietsen of doordat ze zelf niet weten welke voetpaden ook voor fietsers toegankelijk zijn (voetpaden met extra borden voor fietsers, voetgangerszones, gedeelde voetpaden/fietspaden).
 • Conflicten met het autoverkeer en tramsporen brengen fietsers vaak in gevaar.
 • Hoge stoepranden maken het voor fietsers ongemakkelijk om vooruit te komen (stoeprandverlagingen).

Helaas zien we ook agressief en onverantwoordelijk gedrag (bv. onvoldoende verlichting, geen rekening houden met voetgangers) van sommige fietsers.

Adviesraad Fietsen
Lutz Jacob, voorzitter
Thomas Hennig, plaatsvervangend voorzitter

c/o Gemeente

Afdeling Mobiliteit
Team Verkeersplanning

Ulrike Zimmermann, fietsverantwoordelijke
Am Anger 26
07743 Jena

fahrradverkehr@jena.de

De adviesraad voor fietsers adviseert de gemeenteraad over fietskwesties in Jena. Zij neemt geen bindende besluiten, maar doet aanbevelingen voor gemeentelijke acties en besluiten. Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor de bevordering van het fietsen in Jena.

Vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en de verantwoordelijke bureaus van het stadsbestuur, alsmede vertegenwoordigers van verenigingen en goed geïnformeerde burgers komen regelmatig (maandelijks) en in het openbaar bijeen om te bespreken hoe de voorwaarden voor het fietsen in Jena kunnen worden verbeterd.

Naast politieke wil, wettelijke mogelijkheden en financiële planning is ook een voorlopige planning op lange termijn belangrijk om de fietsomstandigheden te verbeteren: in 2012 werd het fietsconcept herzien met de actieve deelname van de werkgroep (Arbeitsgemeinschaft (AG) Fahrradverkehr) en in januari 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Erlanger Allee, Radfahrstreifen
Radfahrstreifen

De onderwerpen van de adviesraad zijn veelomvattend, van het onderhoud van fietsvoorzieningen en winterdiensten tot de verbetering van afzonderlijke probleemgebieden, b.v. door stoeprandverlaging en wegmarkering, tot deelname aan de planning van bouwmaatregelen die van invloed zijn op het fietsen.