Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Rada Doradcza Kolarstwo

Rada ds. rowerów w Systemie Informacji o Radzie Miasta

Informacje o członkach Rady Konsultacyjnej, a także terminy i dokumenty z posiedzeń znajdują się w systemie informatycznym Urzędu Miasta (Sesja).

Następne / bieżące spotkanie

 • Wtorek, 13.09.2022 r. o godz. 17:00.
 • Miejsce: Sala Plenarna Urzędu Miasta, Markt 1

Agenda

 1. Agenda
 2. Kontrola protokołu
 3. Budowa Isserstedter Straße z przedłużeniem chodnika pomiędzy Zum Ziskauer Tal i drogą dojazdową do nowego osiedla, Lützeroda Wniosek: 22/1614-BV
 4. Sytuacja zmiany kierunku ruchu rowerowego na ulicy Wöllnitzer Straße z przejazdem przez ulicę Stadtrodaer Straße
 5. Projekt rezolucji Rady Doradczej ds. Ochrony Klimatu Kampania na rzecz przestrzeni miejskiej w Jenie 22/1564-BV
 6. Wyjaśnienie metody pracy niepublicznej SUA (patrz małe pytanie B90/Grüne w Radzie Miasta w dniu 13.07.2022)
 7. Północne przedłużenie Wiesenstraße: poprowadzenie istniejącej ścieżki równolegle do linii kolejowej przy wschodnim przyczółku mostu
 8. Sprawozdanie z badań wypadków przy odśnieżaniu dróg kolejowych
 9. Plan rowerowy Jena 2035+, stan obecny
 10. Różne (oznaczenie Rautal / Am Heiligenberg, powierzchnia Erbertstraße/E.-Haeckel-Str.)

Najbliższe spotkania

 • Wtorek, 11.10.2022, 17:00, Sala Plenarna
 • Wtorek, 08.11.2022, 17:00, Sala Plenarna
 • Wtorek, 13.12.2022, 17:00, Sala Plenarna

Chcemy zachęcić mieszkańców Jeny, zwłaszcza studentów, do mobilności rowerowej. Cieszy nas fakt, że w ostatnich latach ruch rowerowy znacznie się zwiększył, dzięki czemu w Jenie stanowi on obecnie około 15% całego ruchu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości sieci transportu rowerowego w Jenie. Część przyjemnie rosnącego ruchu rowerowego w Jenie jest obecnie nie legalna, nie bezpieczna, nie atrakcyjna.

 • Piesi są niepokojeni przez nieregularną jazdę na rowerze lub przez własną niewiedzę, które chodniki są dostępne również dla rowerzystów (chodniki z dodatkowym oznakowaniem dla rowerzystów, strefy dla pieszych, wspólne chodniki/ścieżki rowerowe).
 • Konflikty z pojazdami mechanicznymi i torowiskiem tramwajowym często zagrażają rowerzystom.
 • Wysokie krawężniki utrudniają rowerzystom poruszanie się (spadki krawężników).

Niestety, obserwujemy również agresywne i nieodpowiedzialne zachowania (np. niedostateczne oświetlenie, nieliczenie się z pieszymi) ze strony niektórych rowerzystów.

Rada Doradcza Kolarstwo
Lutz Jacob, Przewodniczący
Thomas Hennig, Zastępca Przewodniczącego

c/o Gmina

Departament Mobilności
Zespół planowania ruchu

Ulrike Zimmermann, oficer rowerowy
Am Anger 26
07743 Jena

fahrradverkehr@jena.de

Rada Doradcza ds. Komunikacji Rowerowej doradza Radzie Miasta w kwestiach dotyczących ruchu rowerowego w Jenie. Nie podejmuje on wiążących decyzji, ale daje rekomendacje dla działań i decyzji gminnych. To sprawia, że jest to ważny budulec dla promocji ruchu rowerowego w Jenie.

Przedstawiciele frakcji rady miejskiej i odpowiedzialnych biur administracji miejskiej, jak również przedstawiciele stowarzyszeń i zorientowani obywatele spotykają się regularnie (co miesiąc) i publicznie, aby dyskutować o tym, jak poprawić warunki dla ruchu rowerowego w Jenie.

Oprócz woli politycznej, możliwości prawnych i planowania finansowego, dla poprawy warunków jazdy rowerem ważne jest również długofalowe planowanie wstępne: W 2012 roku koncepcja rowerowa została zrewidowana przy aktywnym udziale grupy roboczej (Arbeitsgemeinschaft (AG) Fahrradverkehr) i przyjęta przez radę miasta w styczniu 2013 roku.

Erlanger Allee, Radfahrstreifen
Radfahrstreifen

Tematyka rady doradczej jest bardzo szeroka, począwszy od utrzymania infrastruktury rowerowej i serwisów zimowych, poprzez poprawę poszczególnych obszarów problemowych, np. poprzez obniżanie krawężników i oznakowanie dróg, aż po udział w planowaniu działań budowlanych mających wpływ na ruch rowerowy.