Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Parking dla mieszkańców

Parkowanie przez mieszkańców jest środkiem organizacji ruchu, który jest przeznaczony dla

[...] mieszkańcy dzielnic miejskich, w których występuje znaczny niedobór miejsc parkingowych

parkingi w pobliżu ich domów. W strefach parkingowych dla mieszkańców znajdują się miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców, miejsca parkingowe płatne / wolne dla mieszkańców oraz miejsca parkingowe dla klientów/gości.

Obecnie w mieście Jena istnieje 5 stref parkingowych dla mieszkańców. W strefach znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców. Są one oznaczone dodatkowym znakiem (znak 1044-30 lub 1020-32 Przepisy o ruchu drogowym [StVO]).

Beispiel für die Beschilderung Bewohnerparken im Jenaer Damenviertel
Beispiel für die Beschilderung: Bewohnerparken im Jenaer Damenviertel, © Stadt Jena

Zezwolenie na parkowanie dla mieszkańców uprawnia do parkowania w specjalnie wyznaczonych miejscach. Jest ona wydawana uprawnionym mieszkańcom na ich wniosek, jest ważna tylko na określony pojazd i wydawana na okres jednego roku.

Każdy mieszkaniec ma prawo do tylko jednego pozwolenia na parkowanie. Zezwolenie uprawnia jedynie do parkowania w wyznaczonej strefie parkingowej dla mieszkańców.

Bild vom grünen Bewohnerparkausweis
Beispiel für einen Bewohnerparkausweis in Jena Zone III, © Stadt Jena
  • Podczas parkowania zezwolenie na parkowanie musi być wyraźnie widoczne na wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu, dla którego wydano zezwolenie na parkowanie dla mieszkańców.
  • Posiadacz zezwolenia na parkowanie jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ wydający zezwolenie o utracie, a także o zmianie numeru rejestracyjnego lub adresu lub innych okolicznościach mających znaczenie dla wydania zezwolenia.
  • Manipulowanie przy pozwoleniach parkingowych mieszkańców jest uważane za fałszerstwo i może być karane.
  • Przy korzystaniu z pozwolenia na parkowanie dla mieszkańców należy zwrócić uwagę, aby nie utrudniać ruchu innym uczestnikom ruchu. Dotyczy to w szczególności pojazdów ratunkowych, ratowniczych i podobnych.
  • Zezwolenie na parkowanie nie ma wpływu na inne obowiązki wynikające z ustawy o ruchu drogowym.
  • Prosimy o przestrzeganie czasu sprzątania ulic i nie parkowanie pojazdów w tym czasie na odpowiednich ulicach.